Majątek Ośrodka

 
Majątek placówki określony jest i zapisany w księgach inwentarzowych i stanowi na dzień 31 grudnia 2016r. wartość :

Majątek trwały  w kwocie:  3 603 519,64 zł

Pozostałe środki trwałe w kwocie:  700 992,39 zł

 

Rejestr zmian:
16.03.2021 - Edycja tekstu - Małgorzata Tyczkowska
17.03.2021 - Edycja tekstu - Małgorzata Tyczkowska