Podstawa działalności Ośrodka


Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno - Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie działa na podstawie przepisów o systemie oświaty, przepisów o finansach publicznych oraz Statutu.

1. Statut Ośrodka

 

Rejestr zmian:
16.03.2021 - Edycja tekstu - Małgorzata Tyczkowska
17.03.2021 - Edycja tekstu - Małgorzata Tyczkowska